Kategorier
Solceller

Solcellsleverantörer har erbjudanden som passar även äldre villaägare

Det kan finnas flera anledningar till att äldre personer drar sig för att kontakta en solcellsleverantör. Men farhågorna kan komma på skam när de väl gör det.

Energimarknaden är volatil. Allt fler inser att det är bäst att ta saken i egna händer och bli sin egen elproducent. Även om det finns de som satsar på egen vindkraft så är det mest populära sättet att låta installera solceller på hustaket. I vissa områden har vart och vartannat hus solpaneler nuförtiden.

För de som är äldre, men fortfarande har egen villa, kan det dock vara knepigt att bestämma sig för om man vill satsa på solceller eller inte. Det är trots allt en ganska stor investering och det kan ta några år innan den betalat sig. Och som äldre vet man inte om man har dessa år till förfogande.

Kontakt med en solcellsleverantör

En annan sak som kan göra att det tar emot är att man kanske inte vet om taket lämpar sig att sätta upp solpaneler på. Kanske är det till och med så illa att det är ett eternittak som innehåller asbest. Detta är dock ingen anledning att inte undersöka möjligheten. Solcellsfirman kan ge besked.


Flera solcellsleverantörer har numera också erbjudanden som passar även äldre personer, till exempel mindre solcellsanläggningar eller avtal om hyra av solceller. De kan ibland också erbjuda fördelaktiga avbetalningsplaner för äldre personer som vill investera i solceller men behöver ekonomisk hjälp. På så sätt kan även de som är lite till åren komna få en rimlig kostnad för en installation som säkrar deras elförsörjning. För mer information om solceller se elavsol.se.