Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning minskar risken för brott

Kameraövervakning har under en längre tid varit en het potatis i debatten. Å ena sidan finns förespråkare som menar på att man genom CCTV i Stockholm kan förhindra brottslighet och, om sådan ändå sker, identifiera förövarna genom att se över inspelningarna. Har man ingenting att dölja så behöver man heller inte känna någon oro över kameraövervakning – det är en del av resonemanget.

Det andra lägret å sin sida pekar på att vi rör oss mot ett mer totalitärt samhälle genom en ökad kameraövervakning. Används CCTV – Closed Circuit Television – i en större skala så försvinner den frihet som vi har rätt till och vi blir i och med också förvandlade till karaktärer som hämtade ur Orwells bok 1984.

Tydliga regler kring kameraövervakning

Sanningen? Den ligger någonstans mittemellan. Sant är att kameraövervakning är känsligt och att det definitivt kan vara inskränkande på den personliga friheten. Lika sant är dock att det finns tydliga regler kring CCTV i Stockholm och att exempelvis butiksägare, privatpersoner och kommuner i stort måste rätta sig efter dessa vad gäller exempelvis skyltning, hur inspelningarna får användas och hur länge de får sparas.

Det handlar inte om att jaga privatpersoner – kameraövervakning handlar om att förhindra brott. Och, det är också exakt detta man ser. Det finns en tydlig korrelation mellan kameraövervakning och minskad brottslighet i vissa områden.

Kameraövervakning skapar säkrare miljöer

Ser man till exempelvis narkotikaförsäljning så kan man också märka att kameraövervakning på mer utsatta områden har skapat mer trygghet och att de ljusskygga personerna inte längre utför sina skadliga värv just där. Samma sak kan sägas om inbrott, stölder och snatterier. Allt från butiksägare till industrier, lager och restauranger vittnar om att kameraövervakning har skapat tryggare miljöer där dessutom brotten kommit att reduceras kraftigt.

Det enda brott där man inte sett någon större skillnad handlar om våldsbrott. Våldsbrotten ligger kvar på ungefär samma nivå, vilket kan förklaras av att sådana sällan följer en manual utan att de mer är frukten av rena sammandrabbningar i stridens hetta.

Ser man till kameraövervakning så bör man se saken från dess egentliga syfte: genom att använda CCTV i Stockholm kan man lugna ner vissa områden och skapa säkrare platser för både näringsidkare och medborgare. Det är ett verktyg av flera att använda för att förhindra brottslighet. Så enkelt är det.